Vad är Almedalsveckan?

Den första Almedalsveckan var för 49 år sedan, det hela började 1968 efter att Olof Palme höll sitt berömda tal från lastbilsflaket på Kruttorget i Almedalen. Detta kom senare att bli en av svensk politiks årliga höjdpunkter då de svenska partierna åker till Almedalen (På Gotland) för att debattera olika politiska frågor. Det som gör […]

Läs mer

Hur styr den amerikanska presidenten USA?

  Presidenten i USA väljs av folket (enkelt beskrivet) och skall leda landet under en mandatperiod på fyra år. Omval kan göras två mandatperioder i rad, sedan måste en ny president väljas. Om den amerikanska presidenten dör eller ställs inför riksrätt så rubbas mandatperioden. USA:s president har en enorm makt inom landet och är landets […]

Läs mer

Politiska partier i Sverige

  Under en senare tid i Sverige har det skapats vad man kallar för blockpolitik. Det innebär att olika partier går samman, i Sveriges fall det röda blocket eller det blåa blocket. Det är främst under de senaste åren som denna utveckling skett, då många partier allt mer närmat sig mitten på den politiska skalan. […]

Läs mer

Vilka bildar Alliansen samt de Röd-Gröna?

  Sverige har på senare dagar bildat vad man kallar för blockpolitik, som är uppdelat mellan Alliansen och de Röd-Gröna. På ena sidan så finns Alliansen vilka består av Folkpartiet, Centerpertier, Kristdemokraterna och Moderaterna. På andra sidan så finns de Röd-gröna vilka består av Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Socialdemokraterna. Folkpartiet leds sedan 2007 av Jan Björklund, […]

Läs mer

Hur styr presidenten i USA när det gäller utlandsfrågor?

  Presidenten ansvarar för cirka 70% av de avtal som görs med utlandet. Dessa avtal kallas överrenskommelser som bestämer samarbeten mellan USA och andra länder, så kallade agreements. Däremot så bestämmer senaten när det handlar om treaties, och då gäller det att två tredjedelar av senaten är överens. Vidare har presidenten även så kallar suspensivt […]

Läs mer

Vad innebär egentligen EU?

  EU syftar till att främja regionen (Europas) intressen och är ett unikt politiskt system. De olika länderna som ingår i EU har olika intressen, men genom EU så vill man ena dessa och lyckas arbeta fram främjande samarbeten. Det finns ett Europeiskt råd som ansvarar för EU:s större och helhets prioriteringar. Det Europeiska rådet […]

Läs mer

Vad är ideologier?

  Inom dagens politik så kan det många gånger vara svårt att veta vilken ideologi ett parti faktiskt har. I Sverige så närmar sig alla partier mer och mer mitten på den politiska vänster-höger skalan och därför kan det vara klurigt att förstå den politiska bakgrunden. Partierna i Sverige kommer dock från en ideologisk grund, […]

Läs mer

Generellt om politik i Sverige

  Sverige är känt för sin politiska korrekthet, det är ett land som sällan gått in i krig och som många gånger behåller en relativt diplomatisk ställning. I Sverige brukar man säga att politiken karakteriserades under 1920-talet då den svenska parlamentariska demokratin föddes där man nyttjar en proportionell representation. Idag är Sverige vad man kallar […]

Läs mer
zyloplus