Hur styr den amerikanska presidenten USA?

 

Presidenten i USA väljs av folket (enkelt beskrivet) och skall leda landet under en mandatperiod på fyra år. Omval kan göras två mandatperioder i rad, sedan måste en ny president väljas. Om den amerikanska presidenten dör eller ställs inför riksrätt så rubbas mandatperioden. USA:s president har en enorm makt inom landet och är landets statsminister som i sin tur utser regeringen. Vidare så är presidenten även vad man kallar för överbefälhavare och högsta chef över den federala förvaltningen. I och med detta huvudansvar så kan presidenten själv välja ministrar samt avsätta de som inte längre skall ingå inom de federala tjänsterna. Det är även presidenten som utser de domare som skall ingå i Högsta Domstolen.

Skillnader mellan President, kongress och Högsta domstol

Även om presidenten i USA har mycket makt, så innebär det inte att denna positionen har all makt. USA:s konstitution, det vill säga grundlagarna, bestämmer att makten måste vara uppdelad mellan presidenten, Högsta domstolen samt kongressen. Det är kongressen i USA som stiftar landet, medan presidenten styr (kan motsätta sig lagar), och högsta domstolen säkerställer att lagarna följs och är korrekta samt i enlighet med konstitutionen.