Vad innebär egentligen EU?

 

EU syftar till att främja regionen (Europas) intressen och är ett unikt politiskt system. De olika länderna som ingår i EU har olika intressen, men genom EU så vill man ena dessa och lyckas arbeta fram främjande samarbeten. Det finns ett Europeiskt råd som ansvarar för EU:s större och helhets prioriteringar. Det Europeiska rådet består av ledare från EU-länder. Tanken är att de folkvalda ledamöterna i europaparlamentet skall representera medborgarna.

Europa rådet stiftas inte några lagar utan arbetar för att ständigt hålla EU:s allmänna politiska riktlinjer aktuella och enade. I nuläget så leds det europeiska rådet av Donald Tusk. Medlemmarna inom det Europeiska rådet är är statsministrar och regeringschefer från de Europeiska länderna och deras sammanträden äger rum minst 2 gånger under varje 6 månader.

För att stifta lagar så är det tre institutioner som måste samarbeta, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd samt EU-kommissionen. Europaparlamentet består av medborgarna i EU, Europeiska unionens råd företräds av enskilda medlemsländer och EU-kommissionen representeras av individer som skall se till unionens intresse.