Svensk skolpolitik

Alla har rätt till utbildning

I mätningar och studier av svenska väljares viktigaste frågor är skolpolitiken alltid högt rankad. Skolsystemet är en av de viktigaste samhällsfunktionerna av flera anledningar. Främst handlar det om att erbjuda barn den grundläggande kunskapen som de behöver för att fungera i samhället. I linje med detta ska skolsystemet också ge barnen en grund för ett senare arbetsliv. En av de viktigaste tankarna i vårt samhällsbygge är tron på att alla människor ska ha samma chans i världen. Skolsystemet är kanske ett av de viktigaste områdena för detta ideal. Ett jämlikt skolsystem tänker man sig kommer att främja jämlikhet i samhället, och föra oss närmre målet om ett samhälle där alla har samma chans att förbättra sina liv.

 

Borde vi förbjuda religiösa friskolor?

En av de viktigaste tankarna i det svenska skolväsendet är att alla ska ha en lika goda möjligheter att få sig en utbildning. Detta handlar inte bara om en jämlik grundskola och gymnasiegång. Utan det handlar likväl om allas möjlighet att läsa på universitetet. Den svenska staten har gjort en rad insatser för att ge alla chansen till högre utbildningar. En del av denna idé är att alla kan ta emot studiestöd via CSN (Centrala Studienämnden), vilket gör att även sämre bemedlade medborgare kan gå i universiteten. I länder utan dessa typer av ekonomiskt stöd är ofta högre utbildning reserverat för rikare människor. Ett annat sätt att ge alla en lika chans är högskoleprovet. Detta ges två gånger om året, kan tas av alla och kan (om du får bra resultat) ge dig en plats på alla högskolor. Tanken är att man även om man gått ut med dåliga betyg från gymnasiet kan komma in på en högskola; bara man jobbar hårt och får tillräckliga poäng på provet. Policies som detta har gjort Sverige till ett av världens jämlikaste samhällen.

Religiösa friskolor och jämlikheten

En annan viktig fråga som hör ihop med det ovan diskuterade är frågan om religiösa friskolor. Många i dagens samhälle undrar om det är rätt att vissa barn tvingas gå i skolor med starka religiösa element. I Sverige är det flera religioner som håller religiösa friskolor; bland andra kristna och muslimer. Socialdemokraterna vill förhindra religiösa friskolor efter att det uppdagats en rad oroande fakta om dessa friskolor. Man menar att det är fel att tvinga på barn religiösa praktiker, eller en specifik religion. Man menar att alla barn har rätten till en neutral utbildning, där man lär sig fakta och perspektiv. Man tänker då att religiösa friskolor inte kan infria denna rättighet för barnen då dessa skolor är delar av trossamfund. Socialdemokraterna menar vidare att särskilda skolor för särskilda religioner driver på segregationen i vårt samhälle. De religiösa friskolorna har svarat att alla religiösa praktiker på skolorna är frivilliga, och många menar att dessa skolor motverkar segregationen snarare än att bygga på den. Det enda som är klart i dagsläget är att denna debatt fortfarande är långt ifrån över.