Ekonomisk politik

Det finns mycket att säga om den ekonomiska politiken och det ekonomiska läget i Sverige. Enligt politikerna är det inflationen och Putins krig i Ukraina som ligger bakom alla försämringar som drabbar vanliga människor och som gör det svårt att betala räkningarna. Om det bara gällde att ställa in en utlandssemester skulle det inte finnas […]

Läs mer

Utbildningspolitik

Sveriges utbildningspolitik administreras av Utbildningsdepartementet där det, för innevarande mandatperiod, finns två ansvariga ministrar, utbildningsminister Anna Ekström och ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, båda från Socialdemokraterna. Utbildningsdepartementet ansvarar för förskola, skola, vuxenutbildning, studiestödsfrågor och högskoleutbildning. Departementet har även ansvar för olika myndigheter inom utbildningsområdet, som exempelvis Centrala Studiestödsnämnden, Universitetskanslersämbetet, Skolverket och Skolinspektionen. […]

Läs mer

Borggårdskrisen 1914

I början av februari 1914 utbröt den största konstitutionella kris som Sverige har upplevt. Den kallas för “Borggårdskrisen” eftersom Konung Gustav V höll ett kontroversiellt tal till 30 000 bönder på Stockholms slotts borggård. Bakgrunden Krisen handlade förment om Sveriges försvar men var egentligen en del i striden om den förändrade rösträtten. 1909 hade rösträtten […]

Läs mer

Politik på arbetsplatsen

Vita Huset

Så är det snart dags för svenska folket att gå till valurnorna. Alla som är röstberättigade har nu chansen att säga sitt och vara med och bestämma vilka som ska styra landet de kommande fyra åren. I nästan alla sammanhang är politik ett hett diskussionsämne. Man kan hålla med, eller vara mot varandra när det […]

Läs mer

Svensk skolpolitik

Alla har rätt till utbildning

I mätningar och studier av svenska väljares viktigaste frågor är skolpolitiken alltid högt rankad. Skolsystemet är en av de viktigaste samhällsfunktionerna av flera anledningar. Främst handlar det om att erbjuda barn den grundläggande kunskapen som de behöver för att fungera i samhället. I linje med detta ska skolsystemet också ge barnen en grund för ett […]

Läs mer

Termen “En politisk vilde”

Under senare år har man allt mer och mer hört politiskt valda bli kallade för en politisk vilde. Detta har inget att göra med att de skulle vara vild i sättet eller så. Nej, det är helt enkelt att en politiskt vald person som har fått ett mandatplats genom val och har blivit ombedd, eller […]

Läs mer

Hur fungerar det amerikanska valsystemet?

När människor som inte bor i USA tittar på det amerikanska valet så är det många som blir ganska så förvånade och förvirrade. Hur fungerar egentligen det amerikanska presidentvalet? Det pratas och analyseras hit och dit vad gäller att vinna “rätt” delstater. En utomstående kan väl inte tänka sig tanken att det skulle kunna finnas […]

Läs mer

Sveriges myndigheter

Myndigheterna är oftast den kontakt som de svenska medborgarna har till vardags med staten. De omfattar regeringen, Sveriges domstolar och förvaltningsmyndigheterna, varav de sistnämnda kan vara både statliga och kommunala. Sammanlagt finns det i Sverige knappt 450 statliga myndigheter, fördelade på sex olika kategorier: statliga förvaltningsmyndigheter, myndigheter under riksdagen, statliga affärsverk, AP-fonder, Sveriges domstolar samt […]

Läs mer

De svenska landstingen

År 1862 genomfördes en kommunalreform i Sverige, och i samband med detta bildades sekundärkommunerna vid sidan av de vanliga kommunerna, eller primärkommunerna. Dessa sekundärkommuner benämns oftast landsting, och har specifika ansvarsområden som kommunerna inte hanterar. Dessa områden är framförallt hälso- och sjukvården, lokaltrafiken och regionplaneringen. Som exempel på lokaltrafik kan ges Stockholms läns landsting, som […]

Läs mer

Hur styrs Stockholm?

Stockholm är Sveriges huvudstad, och det politiska styret i Stockholm omfattar det område som hör till Stockholms kommun. Till skillnad från alla andra kommuner i Sverige kallas dock Stockholms kommun inte för kommun, utan för Stockholms stad. Det högsta beslutande organet inom Stockholms stad är Stockholms kommunfullmäktige. De har sitt säte i Rådssalen i Stockholms […]

Läs mer
zyloplus