Politik på arbetsplatsen

Vita Huset

Så är det snart dags för svenska folket att gå till valurnorna. Alla som är röstberättigade har nu chansen att säga sitt och vara med och bestämma vilka som ska styra landet de kommande fyra åren. I nästan alla sammanhang är politik ett hett diskussionsämne. Man kan hålla med, eller vara mot varandra när det gäller politiska åsikter. Ämnen så som invandringspolitik, vård, skola och omsorg är exempel på klassiska ämnen som brukar väcka känslor, både på gott och ont. På grund av att främlingsfientligheten börjat växa sig starkare i Sverige kan just integrationspolitiken vara ett ämne som man bör undvika på arbetsplatsen då det finns stor risk att många personer kan ta illa vid sig. Kanske har man en invandrarbakgrund och känner sig obekväm att diskutera detta ämne.

Högt till tak

Staty på Abraham Lincoln

Det är viktigt att ha möjlighet att kunna uttrycka sina politiska åsikter bland sina arbetskamrater, så länge det inte strider mot de värderingar som företaget har och mot etiska principer om att vara en god kollega och medmänniska. Många personer stannar idag ett antal år på en arbetsplats och man lär till slut känna varandra och vet, från en tid till annan, vad man kan diskutera om och med vem. Dock är det så, att om en firma bestämmer sig för att temporärt anlita ett bemanningsföretag stockholm, så finns det viss möjlighet att det kommer in personer i ett företag som inte känner sig helt komfortabel med att diskutera politiska ämnen.

En god stämning på jobbet

En god stämning på jobbet är en bra förutsättning för att skapa kreativa och glada medarbetare. Det är därför viktigt att inte låta partipolitik påverka arbetsmiljön, politiska diskussioner kan faktiskt få vissa medarbetare att må dåligt. Det viktiga på en arbetsplats är att säkerställa att alla anställda förstår vad det innebär att respektera varandra och att man ska uppträda hänsynsfullt gentemot sina kollegor, alla dagar i veckan. Dock kan man, om man vill diskutera det kommande valet, prata mer i generella termer och inte vara partispecifik.