Vad är ideologier?

 

Inom dagens politik så kan det många gånger vara svårt att veta vilken ideologi ett parti faktiskt har. I Sverige så närmar sig alla partier mer och mer mitten på den politiska vänster-höger skalan och därför kan det vara klurigt att förstå den politiska bakgrunden. Partierna i Sverige kommer dock från en ideologisk grund, vilket är en idé om hur samhället skall styras och organiseras. Ideologin talar om hur institutioner skall fungera, hur medborgarna skall arbeta med varandra. Det finns en viss människosyn inom ideologierna vilket beskriver människans natur. Vidare så ger ideologin en idé om hur ett gott samhälle fungerar, vilket många gånger beskrivs som en ”utopi”.

Det finns några klassiska ideologier som skapades under 1600-talet till och med 1800-talet så som socialism, liberalism och konservatism. Vidare så växte även kristdemokrati, ekologismen, anarkism, feminism och nationalism fram. Det finns så klart även korsningar mellan dessa, vilket blir tydligt när man idag ser till Sveriges olika regerande partier. Partierna i Sverige har oftast någon typ av ställningstagande, eller en viss syn på människan, vilket speglar partiets ideologiska bakgrund.