Vad är Almedalsveckan?

Den första Almedalsveckan var för 49 år sedan, det hela började 1968 efter att Olof Palme höll sitt berömda tal från lastbilsflaket på Kruttorget i Almedalen. Detta kom senare att bli en av svensk politiks årliga höjdpunkter då de svenska partierna åker till Almedalen (På Gotland) för att debattera olika politiska frågor. Det som gör Almedalsveckan så speciell är det faktum att allt verkligen sker i öppenheten, alla som är intresserade av att debattera de olika samhällsfrågorna som finns har möjligheten att vara en del av diskussionerna.  Är man exempelvis grundare för ett företag och är intresserad av att föra en diskussion med en av de högst uppsatta politikerna i Sverige så är det under Almedalsveckan som man har chansen!

Det är en stor politisk fest och utöver de allvarliga diskussionerna så väntas god mat/dryck samt en festlig stämning bland alla som är deltagande. 

 

Varje år så tenderar veckans kärnfrågor att ändras beroende på hur det politiska klimatet ser ut. I vanlig ordning så kan man räkna med att följande kärnfrågor ofta tar stor plats under veckans gång:  Miljö-, Skol-, Vård-, Försvars-,  Migrations- och Skattefrågor.

 

Huvudpersonerna under veckan är självfallet de politiska riksdagspartierna, hur väl politikerna sköter debatterna under Almedalsveckan tenderar att påverka opinionssiffrorna en hel del en tid där efter. Under veckans sju dagar så har riksdagspartierna en dag reserverade för dem.
För de som driver ett företag vet att man måste anpassa sig efter de politiska beslut som tas, både på kommunal- som riksnivå. Något som utvecklats för att assistera olika företag är checkkrediter, detta är ett nytt begrepp och det fungerar i princip som ett banklån, med en ny detalj.

Företaget som använder sig av checkkrediter behöver enbart företaget betala när dessa pengar används. Detta gynnar företag då det hjälper företaget att kunna driva deras verksamhet.