Generellt om politik i Sverige

 

Sverige är känt för sin politiska korrekthet, det är ett land som sällan gått in i krig och som många gånger behåller en relativt diplomatisk ställning. I Sverige brukar man säga att politiken karakteriserades under 1920-talet då den svenska parlamentariska demokratin föddes där man nyttjar en proportionell representation. Idag är Sverige vad man kallar för en representativ demokrati. Det finns en statsminister eller så kallad regeringschef som blivit folkvald genom det parti som denne lett, som även detta har blivit folkvalt till regeringen. I enlighet med regeringsformen så skall all offentlig makt i Sverige utgå ifrån folket. Detta skall representeras av de så kallade ledamöterna som befinner sig i riksdagen.

Fram till 1971 så bestod riksdagen av två kammare, men som senare byttes till enkammarriksdag. Från 1976 så har det alltid funnits totalt 349 ledamöter som valts genom allmänna val. Innan 1970 och fram till 1994 så bestod mandatperioden av 3 år. Dock valde man att återgå till en mandatperiod på 4 år.

Vidare så finns det i Sverige fyra grundlagar som landet är uppbyggt på, regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen samt yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa lagar kan endast ändras genom två riksdagsbeslut med ett riksdagsval däremellan.

Olika partier

I Sverige har det funnits flera olika partier genom tiderna. Under en viss period fanns det ett kommunistiskt parti, ett socialdemokratiskt parti, ett liberalkonservativt parti samt ett socialliberalt parti. Miljöpartiet, som finns än idag tog sig in i riksdagen under slutet av 80-talet, vilket var det första annorlunda partiet sedan början på 20-talet. Kristdemokraterna tog sig in under början på 90-talet. Det sista partiet som tog sig in i riksdagen var Sverigedemokraterna, under 2010.

Olika partier har olika mycket inflytande och det är beräknat genom hur många antal mandat man har i Sveriges riksdag. I regel så gäller flest mandat också att man har mest makt men något som blivit väldigt vanligt är blockbildningar, där två eller fler partier går samman för att rösta igenom förslag och på så sätt lyckas bli större än det partiet som fått flest röster av folket.

Partierna i Sverige har vad man kallar för partiorganisationer vilket är lett av en partiledare. Denna partiledare kallas ibland även för språkrör. Vidare så finns det även partimedlemmar och partikongresser. De högsta besluten som tas genomförs av partikongressen. Här ser man till partiets långsiktiga mål och strategier. Man har olika möten som partimedlemmarna sammankallas till.

Monarki i Sverige

I Sverige så finns det dock även en kung och är därför en konstitutionell monarki. Kungen är utsedd som statschef men detta är endast en ceremoniell roll då kungen inte har någon aktiv makt. Många gånger är det mer en formell roll där kungen träffar andra ledare för att bibehålla en diplomatisk ställning. Titeln som kung går i arv i enlighet med den så kallade successionsordningen.