Termen “En politisk vilde”

Under senare år har man allt mer och mer hört politiskt valda bli kallade för en politisk vilde. Detta har inget att göra med att de skulle vara vild i sättet eller så. Nej, det är helt enkelt att en politiskt vald person som har fått ett mandatplats genom val och har blivit ombedd, eller […]

Läs mer

Sveriges myndigheter

Myndigheterna är oftast den kontakt som de svenska medborgarna har till vardags med staten. De omfattar regeringen, Sveriges domstolar och förvaltningsmyndigheterna, varav de sistnämnda kan vara både statliga och kommunala. Sammanlagt finns det i Sverige knappt 450 statliga myndigheter, fördelade på sex olika kategorier: statliga förvaltningsmyndigheter, myndigheter under riksdagen, statliga affärsverk, AP-fonder, Sveriges domstolar samt […]

Läs mer

De svenska landstingen

År 1862 genomfördes en kommunalreform i Sverige, och i samband med detta bildades sekundärkommunerna vid sidan av de vanliga kommunerna, eller primärkommunerna. Dessa sekundärkommuner benämns oftast landsting, och har specifika ansvarsområden som kommunerna inte hanterar. Dessa områden är framförallt hälso- och sjukvården, lokaltrafiken och regionplaneringen. Som exempel på lokaltrafik kan ges Stockholms läns landsting, som […]

Läs mer

Hur styrs Stockholm?

Stockholm är Sveriges huvudstad, och det politiska styret i Stockholm omfattar det område som hör till Stockholms kommun. Till skillnad från alla andra kommuner i Sverige kallas dock Stockholms kommun inte för kommun, utan för Stockholms stad. Det högsta beslutande organet inom Stockholms stad är Stockholms kommunfullmäktige. De har sitt säte i Rådssalen i Stockholms […]

Läs mer

Hur styr den amerikanska presidenten USA?

  Presidenten i USA väljs av folket (enkelt beskrivet) och skall leda landet under en mandatperiod på fyra år. Omval kan göras två mandatperioder i rad, sedan måste en ny president väljas. Om den amerikanska presidenten dör eller ställs inför riksrätt så rubbas mandatperioden. USA:s president har en enorm makt inom landet och är landets […]

Läs mer

Politiska partier i Sverige

  Under en senare tid i Sverige har det skapats vad man kallar för blockpolitik. Det innebär att olika partier går samman, i Sveriges fall det röda blocket eller det blåa blocket. Det är främst under de senaste åren som denna utveckling skett, då många partier allt mer närmat sig mitten på den politiska skalan. […]

Läs mer

Vilka bildar Alliansen samt de Röd-Gröna?

  Sverige har på senare dagar bildat vad man kallar för blockpolitik, som är uppdelat mellan Alliansen och de Röd-Gröna. På ena sidan så finns Alliansen vilka består av Folkpartiet, Centerpertier, Kristdemokraterna och Moderaterna. På andra sidan så finns de Röd-gröna vilka består av Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Socialdemokraterna. Folkpartiet leds sedan 2007 av Jan Björklund, […]

Läs mer

Hur styr presidenten i USA när det gäller utlandsfrågor?

  Presidenten ansvarar för cirka 70% av de avtal som görs med utlandet. Dessa avtal kallas överrenskommelser som bestämer samarbeten mellan USA och andra länder, så kallade agreements. Däremot så bestämmer senaten när det handlar om treaties, och då gäller det att två tredjedelar av senaten är överens. Vidare har presidenten även så kallar suspensivt […]

Läs mer

Vad innebär egentligen EU?

  EU syftar till att främja regionen (Europas) intressen och är ett unikt politiskt system. De olika länderna som ingår i EU har olika intressen, men genom EU så vill man ena dessa och lyckas arbeta fram främjande samarbeten. Det finns ett Europeiskt råd som ansvarar för EU:s större och helhets prioriteringar. Det Europeiska rådet […]

Läs mer

Vad är ideologier?

  Inom dagens politik så kan det många gånger vara svårt att veta vilken ideologi ett parti faktiskt har. I Sverige så närmar sig alla partier mer och mer mitten på den politiska vänster-höger skalan och därför kan det vara klurigt att förstå den politiska bakgrunden. Partierna i Sverige kommer dock från en ideologisk grund, […]

Läs mer