Politiska partier i Sverige

 

Under en senare tid i Sverige har det skapats vad man kallar för blockpolitik. Det innebär att olika partier går samman, i Sveriges fall det röda blocket eller det blåa blocket. Det är främst under de senaste åren som denna utveckling skett, då många partier allt mer närmat sig mitten på den politiska skalan. Även om vissa partier kan gå till val på egen hand, så går man oftast samman för att skapa mer makt. Man såg i Sverige under valet 2010 att det redan fanns en tydlig uppdelning vilket ledde till färdiga regeringsalternativ. Även om partierna närmar sig mitten på den politiska vänster-högerskalan så finns det vissa frågor som tydligt skiljer dessa åt. Ett exempel på detta är hur man ser på olika skattenivåer samt hur man skall skilja på den privata och offentlig sektorn. De största partierna idag i Sverige är Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Generellt om Sveriges socialdemokratiska Arbetarparti

Sedan 1917 så har Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, Sap eller S, varit det största partiet i Sveriges riksdag. Socialdemokraterna har varit i opposition endast 9 år under hela trekvarts sekel (från början på 30-talet till och med 2006) vilket är en historisk siffra. Idag så finns det inte ett annat land som kan uppvisa en sådan lång kontinuitet gällande politiskt parti. 2010 så förlorade socialdemokraterna andra året i rad och uppvisade det sämsta resultatet på nästan ett helt sekel. Även om partiet fortfarande blev valt till Sveriges största parti så var det verkligen med en knapp marginal. Sedan 2012 så leds partiet av Stefan Löfven.

Generellt om Moderata samlingspartiet

Moderata samlingspartiet, M, har länge varit i oppositionen till socialdemokraterna. Det var först 2010 som moderaterna fick stöd av 30% av svenska befolkningen och var väldigt nära att gå om socialdemokraterna. Förr så kallades partiet för Högerpartiet. Moderaterna är vad man kallar för liberalkonservativt och sedan 2003 så har partiet försökt implementera en mer socialdemokratisk riktning, och gjort anspråk på flera av deras hjärtefrågor. 2005 så valde man till och med att kalla sig för ”Nya Moderaterna” för att verkligen påvisa en förändring. Partiledaren Fredrik Reinfeldt ledde partiet under de senare åren och gjorde flera framgångar. Dock fick man en stor förlust under valet 2014 och han valde att avgå.