Hur styr presidenten i USA när det gäller utlandsfrågor?

 

Presidenten ansvarar för cirka 70% av de avtal som görs med utlandet. Dessa avtal kallas överrenskommelser som bestämer samarbeten mellan USA och andra länder, så kallade agreements. Däremot så bestämmer senaten när det handlar om treaties, och då gäller det att två tredjedelar av senaten är överens. Vidare har presidenten även så kallar suspensivt veto om kongressen skulle rösta fram något som presidenten inte är enig om. Det suspensiva vetot innebär att presidenten kan, inom 10 dagar, vägra att skriva under ett lagförslag som kongressen presenterat. Det krävs att två tredjedelar av både senaten och kongressen enas för att förkasta vetot.

Med andra ord så gäller det att presidenten verkligen kan handskas med kongressledamöterna för att kunna styra landet. Detta görs så klart på olika sätt, vilket man brukar kalla för påtryckningsmedel. Det kan innebära personliga samtal, presidenten kan stötta ledamöternas hjärtefrågor, eller kanske lova att hjälpa till vid kommande val. Jämför man presidenten med vicepresidenten så märker man en stor skillnad, då vicepresidenten inte har rösträtt utan är en talman i Senaten. Däremot om den sittande presidenten skulle avgå eller avlida så träder vicepresidenten in som sittande president.