Sveriges myndigheter

Myndigheterna är oftast den kontakt som de svenska medborgarna har till vardags med staten. De omfattar regeringen, Sveriges domstolar och förvaltningsmyndigheterna, varav de sistnämnda kan vara både statliga och kommunala. Sammanlagt finns det i Sverige knappt 450 statliga myndigheter, fördelade på sex olika kategorier: statliga förvaltningsmyndigheter, myndigheter under riksdagen, statliga affärsverk, AP-fonder, Sveriges domstolar samt svenska utlandsmyndigheter. Utöver dessa myndigheter tillkommer också de kommunala myndigheterna. Det finns med andra ord alltid en myndighet att vända sig till, oavsett vilken fråga eller vilket ärende man har.

Som tydliga exempel på situationer då medborgare kommer i kontakt med myndigheter kan nämnas kontakten med Skatteverket när man lämnar in sin deklaration, eller kontakten med Lantmäteriet om man vill kontrollera var en tomtgräns går. Det sistnämnda kan till exempel vara aktuellt om man ska bygga ut, och behöver veta hur mycket utrymme man har att spela med. Efter att allt har retts ut med myndigheterna kan man sätta igång med själva bygget, och då vänder man sig oftast till privata aktörer, till exempel Buildor.se, där man kan köpa allt material till byggnationen.

Även om staten och dess myndigheter ofta kan kännas förlegade, har Sveriges myndigheter och deras organisation faktiskt förändrats stort genom historien. En generell utveckling är till exempel att vissa myndigheter blir allt mer centraliserade. Det var tidigare vanligt att de statliga myndigheterna delades upp i tre nivåer: centrala, regionala och lokala. Nu organiseras dock flera av dessa myndigheter i en enda gemensam myndighet för hela landet. Detta gäller till exempel Skatteverket och Polismyndigheten.