Hur styrs Stockholm?

Stockholm är Sveriges huvudstad, och det politiska styret i Stockholm omfattar det område som hör till Stockholms kommun. Till skillnad från alla andra kommuner i Sverige kallas dock Stockholms kommun inte för kommun, utan för Stockholms stad.

Det högsta beslutande organet inom Stockholms stad är Stockholms kommunfullmäktige. De har sitt säte i Rådssalen i Stockholms stadshus, där de möts var tredje vecka på måndagar för att diskutera Stockholms stadsplanering och framtid. En sak som gör Rådsalen speciell är de stora fönstren längs med salens båda långsidor, där ledamöterna i kommunfullmäktige kan blicka ut över staden som de arbetar för. Om du själv har en vacker utsikt som du skulle vilja se mer av genom att byta till större fönster, ska du gå in på Skanskabyggvaror.se. Där finns ett stort utbud av fönster för alla smaker, så att du kan hitta just det fönster som passar din utsikt bäst.

Något som ibland kan förvirra utländska besökare till Stockholms stadshus (som ju är ett av Stockholms största turistmål, med runt 400 000 besökare varje år) är att det inte finns någon borgmästare i Stockholm. Istället kan det ansvaret sägas fördelas på två ämbeten i Stockholm: kommunfullmäktiges ordförande och finansborgarrådet. Kommunfullmäktiges ordförande är för närvarande Eva-Louise Erlandsson Slorach, och tillhör Socialdemokraterna. Ordföranden väljs nämligen alltid från det parti som har flest mandat i kommunfullmäktige, medan vice ordföranden (för närvarande Margareta Björk från Moderaterna) väljs från det största partiet i oppositionen. Det nuvarande finansborgarrådet heter Karin Wanngård och tillhör Socialdemokraterna. Borgarråden motsvaras i andra kommuner av kommunalråd, och är heltidsarvoderade politiker med uppdrag att genomföra den politik som det beslutas om i kommunfullmäktige. Anledningen till att de kallas borgarråd och inte kommunalråd beror faktiskt inte på någon särskild politisk anledning, utan på grund av ett förslag från Stadshusets arkitekt, Ragnar Östberg. Bland borgarråden har finansborgarrådet en särställning, bland annat genom att hen också är ordförande i kommunstyrelsen. Posten har därför liknats vid Stockholms stads ”statsminister”.