Utbildningspolitik

Sveriges utbildningspolitik administreras av Utbildningsdepartementet där det, för innevarande mandatperiod, finns två ansvariga ministrar, utbildningsminister Anna Ekström och ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, båda från Socialdemokraterna. Utbildningsdepartementet ansvarar för förskola, skola, vuxenutbildning, studiestödsfrågor och högskoleutbildning. Departementet har även ansvar för olika myndigheter inom utbildningsområdet, som exempelvis Centrala Studiestödsnämnden, Universitetskanslersämbetet, Skolverket och Skolinspektionen. […]

Läs mer

Borggårdskrisen 1914

I början av februari 1914 utbröt den största konstitutionella kris som Sverige har upplevt. Den kallas för “Borggårdskrisen” eftersom Konung Gustav V höll ett kontroversiellt tal till 30 000 bönder på Stockholms slotts borggård. Bakgrunden Krisen handlade förment om Sveriges försvar men var egentligen en del i striden om den förändrade rösträtten. 1909 hade rösträtten […]

Läs mer

Politik på arbetsplatsen

Vita Huset

Så är det snart dags för svenska folket att gå till valurnorna. Alla som är röstberättigade har nu chansen att säga sitt och vara med och bestämma vilka som ska styra landet de kommande fyra åren. I nästan alla sammanhang är politik ett hett diskussionsämne. Man kan hålla med, eller vara mot varandra när det […]

Läs mer

Svensk skolpolitik

Alla har rätt till utbildning

I mätningar och studier av svenska väljares viktigaste frågor är skolpolitiken alltid högt rankad. Skolsystemet är en av de viktigaste samhällsfunktionerna av flera anledningar. Främst handlar det om att erbjuda barn den grundläggande kunskapen som de behöver för att fungera i samhället. I linje med detta ska skolsystemet också ge barnen en grund för ett […]

Läs mer

Hur fungerar det amerikanska valsystemet?

När människor som inte bor i USA tittar på det amerikanska valet så är det många som blir ganska så förvånade och förvirrade. Hur fungerar egentligen det amerikanska presidentvalet? Det pratas och analyseras hit och dit vad gäller att vinna “rätt” delstater. En utomstående kan väl inte tänka sig tanken att det skulle kunna finnas […]

Läs mer

Vad är Almedalsveckan?

Den första Almedalsveckan var för 49 år sedan, det hela började 1968 efter att Olof Palme höll sitt berömda tal från lastbilsflaket på Kruttorget i Almedalen. Detta kom senare att bli en av svensk politiks årliga höjdpunkter då de svenska partierna åker till Almedalen (På Gotland) för att debattera olika politiska frågor. Det som gör […]

Läs mer